طی احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر عظمتی، مسرور بخشدار سابق مرکزی تالش به عنوان رئیس ستاد قالیباف در شهرستان تالش و جلیل کریم‌نژاد به عنوان رئیس ستاد قالیباف در شهرستان آستارا منصوب و معارفه شدند./ صبح مشرق