ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور با هدف افزایش اشتغال

ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور با هدف افزایش اشتغال

استاندار گیلان بر ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور با هدف افزایش اشتغال، بهبود سطح درآمد سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های شیلاتی تاکید کرد و گفت: گیلان، به عنوان شناسنامه شیلات کشور، نیازمند نگاه ویژه و ساماندهی مطلوب تری در این حوزه است.