مسؤولان اقدام کنند تشخیص درد کافی است

مسؤولان اقدام کنند تشخیص درد کافی است

در سایه غفلت مشهود دستگاه‌های نظارتی و سازمان های مربوطه شاهد فروش و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و سرسبز گیلان با نازل‌ترین قیمت برای استفاده‌های تفریحی هستیم.