سکوت جریان اصلاحات در برابر خواسته برحق اقتصادی مردم/ چرا دولتمردان برای پاسخگویی به مطالبات در تجمعات حاضر نمی‌شوند؟!

سکوت جریان اصلاحات در برابر خواسته برحق اقتصادی مردم/ چرا دولتمردان برای پاسخگویی به مطالبات در تجمعات حاضر نمی‌شوند؟!

آنچه که این روزها بیش از پیش به چشم می آید عدم حمایت چهره های شاخص حامی دولت و جریان اصلاحات از پیگیری مطالبات به حق مردم از دولت و در پیش گرفتن سیاست سکوت است.

اگر مسئولان هشدارهای رهبری در رابطه با مسائل اقتصادی را جدی می‌گرفتند، سطح اعتراضات مردم به خیابان‌ها نمی‌کشید

اگر مسئولان هشدارهای رهبری در رابطه با مسائل اقتصادی را جدی می‌گرفتند، سطح اعتراضات مردم به خیابان‌ها نمی‌کشید

عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان با اشاره به اعتراضات و تجمعات مردمی در پی مطالبات اقتصادی گفت: اگر مسئولان اجرایی کشور هشدارهای رهبری در رابطه با مسائل اقتصادی را جدی می‌گرفتند یقیناً سطح اعتراضات مردم به خیابان‌ها نمی‌کشید.