«FATF» برای نفوذ در کشور طراحی شده/ این قرارداد «خودتحریمی» است

«FATF» برای نفوذ در کشور طراحی شده/ این قرارداد «خودتحریمی» است

عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه FATF برای کنترل و نفوذ در کشور در نظر گرفته شده است، گفت: دشمنان از این راه می‌خواهند حرف زور و سلطه‌جویی خود را بر ما تحمیل کنند و از این راه به کشورمان نفوذ کنند و به بهره اقتصادی و سیاسی خود برسند.