نبود سیستم ایمنی مناسب حریق در برج طاووس انزلی

نبود سیستم ایمنی مناسب حریق در برج طاووس انزلی

شعبانپور با بیان اینکه متاسفانه سیستم اطفای حریق این برج به خوبی عمل نکرده است، تصریح کرد: بارها تأکید شده که در ساخت و سازها نکات ایمنی به خوبی رعایت شود که متاسفانه در این برج رعایت نشده است.