وقتی سریال قتل‌ عام اراضی کشاورزی گیلان همچنان ادامه دارد!

وقتی سریال قتل‌ عام اراضی کشاورزی گیلان همچنان ادامه دارد!

زمین‌های کشاورزی گیلان قربانی عدم دقت کامل در حفظ و حراست از میراثی شده که از نیاکان ما به ارث مانده و فروش این اراضی به غیربومی‌ها صرفاً پله پرتابی شده برای عرض‌اندام غیربومی‌ها و بهانه‌ای شده برای دست روی دست گذاشتن بومی‌ها.