اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان نیازمند ۱۴هزار میلیارد تومان اعتبار است

اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان نیازمند ۱۴هزار میلیارد تومان اعتبار است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اجرای کامل طرح نظام رتبه‌بندی معلمان به ۱۴هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است گفت: در لایحه ۹۸ تنها ۳هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.