کارکردهای امروز رسانه‌های جمعی ، کمک به حل مشکلات مردم است

کارکردهای امروز رسانه‌های جمعی ، کمک به حل مشکلات مردم است

استاندار گیلان یکی از ابزارها و کارکردهای امروز رسانه‌های جمعی را کمک به حل مشکلات مردم دانست و گفت: صدا و سیما و دستگاه‌های اجرایی هرکدام به تنهایی نمی‌توانند تمامی مشکلات را بشنوند و منعکس کنند و ارتباط دوسویه آنان، مکمل یکدیگر است.