از حمله مدیرکل (نظارت و نه حفاظت) بر محیط زیست به نهاد مقدس نماز جمعه تا سکوت معنا دار استاندار گیلان!

از حمله مدیرکل (نظارت و نه حفاظت) بر محیط زیست به نهاد مقدس نماز جمعه تا سکوت معنا دار استاندار گیلان!

موضوع آلودگی بیولوژیک، که سالهاست رژیم صهیونیستی در تلاش است تا به طریق آن به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزند، از مباحثی است که تردیدهای را در خصوص این پروژه می افزاید و این رسانه توصیه می کند تا دستگاه های امنیتی نیز به آن ورودی جدی داشته باشند.