سالاری با تیمی که دارد مانع رشد و پیشرفت گیلان شده است/ انتصاب مدیران ناتوان و با تفکر یک جناح سیاسی!

سالاری با تیمی که دارد مانع رشد و پیشرفت گیلان شده است/ انتصاب مدیران ناتوان و با تفکر یک جناح سیاسی!

مردم گیلان با مشکلات شدید اقتصادی و بیکاری تحصیل کردگان خود مواجه هستند. با نشست ها و جلسات اتفاقی نمی افتد و ما دودی از دریچه اتاق عملیاتی جنابعالی برای بهبود وضعیت فعلی استان نمی بینیم.