بازگشایی اماکن مذهبی گیلان از نیمه ماه رمضان در شهرستان‌های با وضعیت سفید

بازگشایی اماکن مذهبی گیلان از نیمه ماه رمضان در شهرستان‌های با وضعیت سفید

استاندار گیلان با اشاره به تقسیم مناطق مختلف استان به سه منطقه سفید ، زرد و قرمز طبق مقررات وزارت بهداشت گفت: اماکن مذهبی در بخش ها و شهرستان های با وضعیت سفید بازگشایی و به مردم اطلاع رسانی خواهد شد اما در عین حال باید به فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت موارد بهداشتی، توجهی پیوسته و همیشگی شود.