منجیل لنگ ۲۰۰۰ متر لوله برای رفع مشکل آب شرب است/ بخشدار مرکزی حداقل سه روز از هفته را در منجیل باشد

منجیل لنگ ۲۰۰۰ متر لوله برای رفع مشکل آب شرب است/ بخشدار مرکزی حداقل سه روز از هفته را در منجیل باشد

امام جمعه منجیل با بیان اینکه ما انتظار نداریم اینجا بخش بشود اما انتظار داریم که بخشدار در منجیل دفتر داشته باشد و هفته ای سه روز در این شهر حضور داشته باشد، گفت: برای رفع مشکل آب شرب نیاز به ۲هزار متر لوله داریم.