کشور با کمبود پرستار متخصص روبه‌رو است

کشور با کمبود پرستار متخصص روبه‌رو است

معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: استخدام ۹ هزار پرستار از ابتدای نظام طرح تحول در کشور از اردیبهشت سال ۹۳ شروع شده است و به‌دلیل کمبود پرستار در کادر درمانی این روند همچنان ادامه دارد.

حضور ظریف در نشست وین درباره سوریه/ احتمال برگزاری نشست هماهنگی چگونگی اجرای برجام بین ایران و آمریکا در وین

حضور ظریف در نشست وین درباره سوریه/ احتمال برگزاری نشست هماهنگی چگونگی اجرای برجام بین ایران و آمریکا در وین

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از حضور ظریف و معاونانش در نشست وین درباره سوریه و احتمال برگزاری نشست هماهنگی موضوعات هسته‌ای و چگونگی اجرای برجام بین هیات های ایران و آمریکا، در حاشیه نشست وین خبر داد.