بازدهی کشاورزی گیلان می‌بایست برابر با کل کشور آمریکا شود/ پدیده بیکاری خنده دار است

بازدهی کشاورزی گیلان می‌بایست برابر با کل کشور آمریکا شود/ پدیده بیکاری خنده دار است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه انتظارمان از بازدهی گیلان در عرصه کشاورزی در سطح آمریکاست، ابراز داشت: گیلان باید طوری عمل کند که بازدهی اقتصادی اش برابر با کل کشور آمریکا شود.

آقای نماینده! مردم از شما انتظار حل مشکلات شهر دارند نه فحاشی، هتاکی و درگیری های بیخود

آقای نماینده! مردم از شما انتظار حل مشکلات شهر دارند نه فحاشی، هتاکی و درگیری های بیخود

دانشیار دانشگاه گیلان گفت: آیا بهتر نیست به جای آنکه تمام بدبختی های فعلی کشور را به دوش دولتی بیندازیم که دیگر وجود ندارد و نقادی ازدولت پیشین پس از دو سال از شروع بکار دولت جدید دردی را دوا نمیکند به فکر مشکلات اساسی استان خویش باشیم؟