کاریکاتور/ آسیبهای فضای‌مجازی برای دانش‌آموزان

کاریکاتور/ آسیبهای فضای‌مجازی برای دانش‌آموزان

استفاده افراطی دانش آموزان از فضای مجازی و چالش های تربیتی / میزان حضور دانش آموزان در فضای مجازی و پرسه زدن آنها در شبکه های اجتماعی؛ یکی از موضوعاتی است که می توان آن را به لیست دغدغه های والدین اضافه کرد.