فراوانی نزاع و درگیری در گیلان

فراوانی نزاع و درگیری در گیلان

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی گیلان گفت با توجه به اینکه گیلان استانی فرهنگی محسوب می‌شود اما نزاع و درگیری در آن از فراوانی بیشتری برخوردار است.