رتبه برتر گیلان در ارتقای سطح امدادی و کیفی خانه‌های هلال

رتبه برتر گیلان در ارتقای سطح امدادی و کیفی خانه‌های هلال

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور یکی از اهداف آموزش‌های همگانی در خانه‌های هلال را گسترش آموزش همگانی دانست و گفت: خانه‌های هلال نه‌تنها وظایف جمعیت را انجام می‌دهند بلکه می‌توانند به یک پایگاه فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی در روستاها تبدیل شود.