دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای صیانت از امنیت بانوان چه وظیفه ای دارند+ جزئیات

دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای صیانت از امنیت بانوان چه وظیفه ای دارند+ جزئیات

در لایحه قوه قضاییه تکالیف دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی برای صیانت از امنیت بانوان مشخص شده که مروری بر برخی مفاد آن میتواند به وضوح مشخص کند که تصویب سریع آن می توانست چه تاثیری بر سرنوشت رومینا داشته باشد.

باز هم زن‌کُشی در گیلان؛ آیا این زن‌کُشی فقط به یک موج سواری رسانه‌ای ختم می‌شود؟

باز هم زن‌کُشی در گیلان؛ آیا این زن‌کُشی فقط به یک موج سواری رسانه‌ای ختم می‌شود؟

امید است قتل رومینا یا این دختر جوان در گیلان، فقط به یک موج سواری اینستاگرامی، یا به اظهار تاسف چند دقیقه‌ای در برخی جلسات و مصاحبه‌ها ختم نشود بلکه با تصویب قوانین سخت‌گیرانه جایگاه واقعی زن برای عده‌ای یادآوری و محرز شود.