طرح جامع مرزبانی تصویب شد/ افزایش مزایای سربازان و درجه‌داران در ‌پاسگاه‌های مرزیطرح جامع مرزبانی تصویب شد/ افزایش مزایای سربازان و درجه‌داران در ‌پاسگاه‌های مرزی

طرح جامع مرزبانی تصویب شد/ افزایش مزایای سربازان و درجه‌داران در ‌پاسگاه‌های مرزیطرح جامع مرزبانی تصویب شد/ افزایش مزایای سربازان و درجه‌داران در ‌پاسگاه‌های مرزی

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: طرح جامع مرزبانی جهت تقویت و حل مشکلات مرزی کشور به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که امیدواریم به‌زودی به سرانجام برسد.