خداوند به کمک کنندگان نیازمندان، روانی آرام و روحی لطیف می‌دهد/ کسی که دست نیازمندان را می گیرد، در حقیقت به خود توجه و کمک کرده است

خداوند به کمک کنندگان نیازمندان، روانی آرام و روحی لطیف می‌دهد/ کسی که دست نیازمندان را می گیرد، در حقیقت به خود توجه و کمک کرده است

نماینده ولی فقیه در گیلان کمک کننده به نیازمندان را دارای اراده قوی عنوان کرد و گفت: کسی که به نیازمندان کمک می کند در حقیقت به خود توجه و کمک کرده است.