جنگ جدید اقتصادی در قالب آلوده نشان دادن تولیدات غذایی ایران

جنگ جدید اقتصادی در قالب آلوده نشان دادن تولیدات غذایی ایران

معاون استاندار گیلان با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن، گفت: ترفند جدید دشمن آلوده نشان دادن تولیدات غذایی به وسیله قرص است تا تاثیر منفی بر بازار داخلی و خارجی محصولات ما بگذارد و برندهای معروف امکان عرضه محصول خودشان را نداشته باشند و صنعتشان فلج شود.

بررسی افزایش آمار فرار از منزل

بررسی افزایش آمار فرار از منزل

فرار از خانه از جمله رفتارهای ناسازگارانه ای است که از دختران و زنان سر می زند و با توجه به  پی آمدهای سوء آن یکی از آسیب های خانوادگی و اجتماعی جامعه شناخته می شود.