گیلان، پایلوت صادرات کشور/ برونگرایی اقتصاد با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی

گیلان، پایلوت صادرات کشور/ برونگرایی اقتصاد با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی

رئیس سازمان صمت گیلان با بیان اینکه برونگرایی اقتصاد با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی امکان‌پذیر است گفت: گیلان حتی به‌عنوان استان پایلوت صادراتی می‌تواند دروازه صادرات محصولات و تولیدات داخلی کل کشور باشد.

ظرفیت‌های تجاری گیلان تا ۵ برابر قابل افزایش است

ظرفیت‌های تجاری گیلان تا ۵ برابر قابل افزایش است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان احیاء مجدد جاده ابریشم و نقش استراتژیک این استان در تجارت این حوزه را مورد تأکید قرار داد و گفت: ظرفیت‌های تجاری گیلان به ۵ برابر میزان فعلی آن قابل افزایش است.