روایتی از غفلت مسؤولان ماسال در تکریم شهدا

روایتی از غفلت مسؤولان ماسال در تکریم شهدا

زمانی که به مزار شهدا رسیدید اگر خوش‌شانس باشید و با سگ‌های ولگرد مواجه نشوید قطعاً با معتادانی روبرو خواهید شد که در پشت این گلزار با بلوک‌های سنگی دپو شده در آنجا برای خود محل استعمال مواد مخدر ایجاد کرده‌اند.