۱۱۷۹۵ مأموریت و پروژه سپاه قدس در گیلان/آمریکا حرکت اضافه کند پاسخی کوبنده‌تر می‌دهیم

۱۱۷۹۵ مأموریت و پروژه سپاه قدس در گیلان/آمریکا حرکت اضافه کند پاسخی کوبنده‌تر می‌دهیم

مشاور فرمانده کل قوا و دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۷۹۵ مأموریت و پروژه بااعتباری بالغ‌بر ۱۴۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان در گیلان انجام‌ شده است، گفت: در هرجایی از گیلان عملکرد و پروژه‌های سپاه قدس گیلان، بسیج سازندگی و نیروی دریایی مشهود است.