رتبه دوم گیلان در شاخص فضای کسب و کار

رتبه دوم گیلان در شاخص فضای کسب و کار

استاندار گیلان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی گیلان امسال به ۴۸.۱ درصد رسیده که از میانگین کشوری هم بالاتر است؛ همچنین گیلان در شاخص فضای کسب و کار رتبه دوم کشور را کسب کرده است.