دشمن از سکوت علما بهره‌برداری می‌کند/ آمریکا به دنبال تضعیف ولایت فقیه است

دشمن از سکوت علما بهره‌برداری می‌کند/ آمریکا به دنبال تضعیف ولایت فقیه است

هاشم الحیدری با بیان اینکه جنگ نرم آمریکا به دنبال تضعیف ولایت فقیه است گفت: دشمن از سکوت علما بهره‌برداری می‌کند و این سکوت اشکال شرعی دارد، یکی از ویژگی‌های علمای حسینی باید این باشد که دشمن از آنان ناراحت شود.