تاملی بر دستگیری طبری

تاملی بر دستگیری طبری

اگر پرونده هایی از مفسدین اقتصادی کلان در حال محاکمه و رسیدگی می باشد حاصل زحمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

کار یک استاندار چیست؟؟؟؟

کار یک استاندار چیست؟؟؟؟

باید دانست تنها به صرف ارایه امار یا کاهش نرخ بیکاری، مشکل اشتغال حل نمی شود. باید عملا از تولید حمایت کرد و گرایش بانک ها به سمت حمایت از تولید تقویت شود تا اعتماد اجتماعی ایجاد گردد