ساختمان بلدیه با سیم‌های خطرناک داخلش تخریب می‌شود نه شعارنویسی/ نئو جوجه‌های سیاسی که پنجه در گلوی فرهنگ انداخته اند

ساختمان بلدیه با سیم‌های خطرناک داخلش تخریب می‌شود نه شعارنویسی/ نئو جوجه‌های سیاسی که پنجه در گلوی فرهنگ انداخته اند

سروش علیزاده رونامه نگار و از فعالین رسانه ای در واکنش به رفتار برخی جوجه سیاسی های جویای نام و قدرت پس از شعارنویسی بر روی ساختمان تاریخی شهرداری رشت یادداشتی را در صفحه شخصی اینستاگرامی خود منتشر کرد.

الزامات یک انتخاب اجتناب ناپذیر

الزامات یک انتخاب اجتناب ناپذیر

به نظر می رسد نخبگان سیاسی ایران وظیفه دارند کم هزینه ترین و کاربردی ترین مسیر این انتقال مدیریت درون سرزمینی و سیاست خارجی را در روزهای اینده پیشنهاد نمایند.

رفتار منافقانه آنانی که در صدد جبران کمبودهای شخصیتی خود هستند، خللی در اعتقادات مردم وارد نمی‌کند/ مبارزه با فساد را از خود و خاندانتان آغاز کنید

رفتار منافقانه آنانی که در صدد جبران کمبودهای شخصیتی خود هستند، خللی در اعتقادات مردم وارد نمی‌کند/ مبارزه با فساد را از خود و خاندانتان آغاز کنید

رفتارها و گفتارهای منافقانه و جاه طلبانه دیروز و امروز افراد معلوم الحال بدون تردید در اعتقادات راسخ مردم دلاور ایران اسلامی خللی وارد نخواهد کرد.