درد دل یک بسیجی از شبهای آشوب رشت/ از جوابگویی به مالباختگان مجتمع آدینه تا ژست مدیرانی که انگار فاتح خرمشهر هستند!

درد دل یک بسیجی از شبهای آشوب رشت/ از جوابگویی به مالباختگان مجتمع آدینه تا ژست مدیرانی که انگار فاتح خرمشهر هستند!

رفیقم از محل کار آن آقا می‌آید. می‌پرسم از آقای …. چه خبر؟ جواب می‌دهد: در اتاقش نشسته و از دوربین های امنیتی دارد ما را می بیند، پسته فلان هزار تومنی می‌خورد و لبخند می‌زند!

مدیران امروز گیلان و یا همان فتنه‌گران سال ۸۸ این روزها کجایند؟!/ حداقل مرد باشید و بیایید در خیابانها از دولتتان دفاع کنید

مدیران امروز گیلان و یا همان فتنه‌گران سال ۸۸ این روزها کجایند؟!/ حداقل مرد باشید و بیایید در خیابانها از دولتتان دفاع کنید

شما که طرفدار روحانی هستید و پستهای در اختیار شما به برکت روحانی بوده، شماها الان کجا هستید، مگر دولت مال شما نیست؟ مگر شما ها مدیران این استان نیستید؟ پس چرا در کنار این تجمع های رشت حضور ندارید!؟

پست‌های حساس برای جوانانی که هیچ رابطه استخدامی نداشته و بزرگترین سابقه کاری‌شان فعالیت در ستاد انتخاباتی بوده است!

پست‌های حساس برای جوانانی که هیچ رابطه استخدامی نداشته و بزرگترین سابقه کاری‌شان فعالیت در ستاد انتخاباتی بوده است!

حال که قرار است عده ای جوان که اتفاقا همگی درویژگی هایی چون رای به اعتدال ،نداشتن رابطه استخدامی بانهادهای دولتی و… مشترک هستند چرا فقط از ژنهای ستادی استفاده شده است؟!