الزامات یک انتخاب اجتناب ناپذیر

الزامات یک انتخاب اجتناب ناپذیر

به نظر می رسد نخبگان سیاسی ایران وظیفه دارند کم هزینه ترین و کاربردی ترین مسیر این انتقال مدیریت درون سرزمینی و سیاست خارجی را در روزهای اینده پیشنهاد نمایند.

رفتار منافقانه آنانی که در صدد جبران کمبودهای شخصیتی خود هستند، خللی در اعتقادات مردم وارد نمی‌کند/ مبارزه با فساد را از خود و خاندانتان آغاز کنید

رفتار منافقانه آنانی که در صدد جبران کمبودهای شخصیتی خود هستند، خللی در اعتقادات مردم وارد نمی‌کند/ مبارزه با فساد را از خود و خاندانتان آغاز کنید

رفتارها و گفتارهای منافقانه و جاه طلبانه دیروز و امروز افراد معلوم الحال بدون تردید در اعتقادات راسخ مردم دلاور ایران اسلامی خللی وارد نخواهد کرد.

مدیریت اسلامی حلقه مفقوده حکومت اسلامی

مدیریت اسلامی حلقه مفقوده حکومت اسلامی

به امید روزی که با یک تعریف دقیق و متقن از مدیریت اسلامی و ارائه راهکارهای عملی که با دانش درآمیخته باشد در جهت حفظ و رشد ارزشهای انسانی و الهی برای نیل به اهداف سازمانها و جامعه و حکومت اسلامی،اقدام مناسب و موثری صورت پذیرد.