قوچعلی شهرمان بی درنگ پاسخ زنان را می دهد اما به شورای شهر نه!

قوچعلی شهرمان بی درنگ پاسخ زنان را می دهد اما به شورای شهر نه!

قوچعلی شهرمان که روزهای آخر خود را طی می کند در ادامه هرزه گویی هایش ، یک بانوی معلم را وارد بازی های کثیفش کرده است که از طریق آن هم بتواند بازی جدیدی را در شهر آغاز کند و هم با قرار دادن آن بانوی لیست حادث در مقابل با من، برای ایشان شهرت خریداری کند تا بلکه بتواند آرای شهروندان را بدست آورد.

به مردم بگویید چرا نامتان در سالنامه شهرداری رشت منتشر شده است؟ / امیدوارم این مواضع تحت فشار انجام نگرفته باشد

به مردم بگویید چرا نامتان در سالنامه شهرداری رشت منتشر شده است؟ / امیدوارم این مواضع تحت فشار انجام نگرفته باشد

محمود باقری خطیبانی نوشت: احتمالا سرکار خانم حقدوست در لیست انتخاباتی شورای شهر شهردار رشت به نام حادث و با حساسیت های ایجاد شده به نام دیگری حضور خواهند داشت و قرار گرفتن در لیست انتخاباتی شهردار به معنای برخوراری از نوعی رانت از جمله ستادهای مجانی، اقلام تبلیغاتی مجانی و … است .

بافت فرسوده شهر رشت؛ تهدیدی که اولویت ندارد

بافت فرسوده شهر رشت؛ تهدیدی که اولویت ندارد

تمرکز شهردار رشت بر روی پروژه هایی چون پیاده راه فرهنگی و بی آرتی و درگیر کردن شهرداری با مسایل غیر ضروری از جمله بیانیه نویسی، سیاسی کاری ، ایجاد دعوای رسانه ای و عدم تعامل با شورا و دیگر دستگاه ها و … باعث شده است که به برخی از مشکلات اساسی شهر بی توجهی شود که از جمله آنها بافت فرسوده است .

می‌توانستم همانند برخی‌ها با شهردار معامله کنم و امتیازات فراوان بگیرم/ تنها خط قرمزم اعتقادات دینی، انقلابی و حقوق مردم است

می‌توانستم همانند برخی‌ها با شهردار معامله کنم و امتیازات فراوان بگیرم/ تنها خط قرمزم اعتقادات دینی، انقلابی و حقوق مردم است

من هم چنان پرسشگرم که چرا به سکوت و خاموشی فرو رفته ایم و بی تفاوت تر از هر زمانی دیگر، در گوشه ی آرام گرفته ایم و فریاد حق خواهی را نمی شنویم؟ چرا لب نمی گشاییم تا غفلت و ناکارآمدی شورا و شهردار را بیان کنیم ؟

مخالفت با شهید کریمی از شهر لاهیجان آغاز شد/ دادستانی که ناجی گیلان بود، مورد سرزنش قرار می‌گرفت

مخالفت با شهید کریمی از شهر لاهیجان آغاز شد/ دادستانی که ناجی گیلان بود، مورد سرزنش قرار می‌گرفت

شهید ابوالحسن کریمی بسیار محبوب بود و هرجا برای سخنرانی میرفت، جمعیت انبوهی پای سخنرانی او جمع میشدند او به واقع فدایی انقلاب بود، او مجاهد بود و پر تلاش و هیچ مزدی جز شهادت زیبنده او نبود.