کسی از مشکلات خبرنگاران حرف نمی‌زند؟!

کسی از مشکلات خبرنگاران حرف نمی‌زند؟!

خبرنگاران از معدود قشرهای جامعه هستند که ابزاری قدرتمند همچون قلم و رسانه را تحت اختیار دارند ولی همیشه مطالبات مردمی، پیگیری و انعکاس رویدادها و عملکردهای مسؤولان را بر خود ترجیح می‌دهند اما باز هم به چشم یک مجرم دیده می‌شوند.

پروفسور سمیعی و مرد جانباز

پروفسور سمیعی و مرد جانباز

پروفسور سمیعی جلو آمد و درحالی که رضا روی ویلچر نشسته بود شروع به بوسیدن دست و پای رضاکرد و فقط یک جمله گفت: کاری که شما و امثال شما کرده اید از کار من و امثال من خیلی با ارزشتر است. شما به ایران ابرو دادید.

مکر شیطانیِ سیاسی

مکر شیطانیِ سیاسی

مگر ارزان کردن مرغ کار دارد مگر ارزان کردن سیب زمینی کاری دارد، ما باید بیدار باشیم و جلوی مکرهای شیطانی سیاسی بایستیم.

پاسخ پژوهشگر نهضت جنگل به شبهه افکنی اخیر نوری زاد در خانه میرزا کوچک/ دیر آمدی ای نگار سرمست!

پاسخ پژوهشگر نهضت جنگل به شبهه افکنی اخیر نوری زاد در خانه میرزا کوچک/ دیر آمدی ای نگار سرمست!

جناب نوری زاد؛ به تاریخ خوب نگاه کنید! و قبل از اظهارنظر؛ مطالعه نمایید و بجای تحریف حقایق؛ در مقابل انسان‌های بزرگی که استقلال، آزادی و دین‌مداری امروز این سرزمین، مرهون رشادت‌های آنان است، سر تعظیم فرود آورید.