برخی دچار فلج بصیرتی هستند/ تقاضا داریم آیت الله قربانی همانند سال ۸۸ قلوب شکسته مردم را التیام بخشند

برخی دچار فلج بصیرتی هستند/ تقاضا داریم آیت الله قربانی همانند سال ۸۸ قلوب شکسته مردم را التیام بخشند

برخی متأسفانه دچار فلج بصیرتی هستند . باید مسؤلین استانی ما و خصوصا برخی نمایندگان مجلس قدرت تشخیص مسایل پیچیده ی سیاسی و اجتماعی و نیز قدرت درک و فهم درست مسائل را داشته باشند .

تربیت دینی راهی به سوی خدایی شدن

تربیت دینی راهی به سوی خدایی شدن

نوع نگاه والدین به دین بسیار مهم است . پدر و مادر باید ضمن پرداختن به ظاهر دین و آموزش، کودکان خود را با فداکاری، آداب فردی و اجتماعی و…. آشنا نمایند.

ازدواج در سایه حجاب

ازدواج در سایه حجاب

آیا یک بانوی مسلمان ،عاقل ، آگاه ، خردمند عفیف و پاکدامن و شایسته نباید برای حفظ هستی وجود خود از گوهر حجاب استفاده کند؟