اگر تا ۱۵مرداد ادعای خود را ثابت کردید، شغل وکالت را کنار می گذارم وگرنه شما از نمایندگی استعفا دهید!

اگر تا ۱۵مرداد ادعای خود را ثابت کردید، شغل وکالت را کنار می گذارم وگرنه شما از نمایندگی استعفا دهید!

مردانه شرط کنیم اگر شما تا تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری اسناد و مدارک ادعای خود را منتشر کردید، بنده شغل وکالت را کنار می گذارم و در مقابل اگر نتوانستید ادعایتان را ثابت کنید، شما از نمایندگی مردم شریف رشت استعفا دهید.

بی اعتنایی استاندار و مدیران ارشد گیلان به حکمی که رهبر انقلاب به استاندار اسبق دادند!

بی اعتنایی استاندار و مدیران ارشد گیلان به حکمی که رهبر انقلاب به استاندار اسبق دادند!

آیا صدور یک پیام تبریک ساده توسط استاندار گیلان که چندین “قلم به دست” در کنارش مشغول دریافت حقوق هستند کار دشواری است یا استاندار بودن عبداللهی در دولت اول احمدی نژاد دلیل بر بی اعتنایی به این انتصاب است.

هنوز برق ساعت مچی اش وادار به ترسم می کند!/ شهید محسنی

هنوز برق ساعت مچی اش وادار به ترسم می کند!/ شهید محسنی

… به زیر پای سنگرنگهبانی عراقی ها که رسیدیم ناگاه سیاهی قیافه جهنمی یکی از نیروهای عراقی بالای سر من که آخرین عضو عبوری ستون این گروه شناسایی در آن تاریکی شب بودم مستولی شد. باور کن! هنوز برق ساعت مچی اش بعد اینهمه سال وادار به ترسم می کند.!