همان‌قدر از مشایی متنفریم که از مجرد تنفر داریم/ “نان به نرخ روز خور”ها چگونه در برابر خرابکاری‌های عمارت آدینه لب فرو بستند؟!

همان‌قدر از مشایی متنفریم که از مجرد تنفر داریم/ “نان به نرخ روز خور”ها چگونه در برابر خرابکاری‌های عمارت آدینه لب فرو بستند؟!

اقایان امین و متقیان و حسنخواه و سایر کسانی که در برابر اقدامات زشت دفتر آقای قربانی ایستاده و یا محترمانه تذکر دادند بایستی مورد تشویق قرار گیرند و ساکتین و بی دردها و نان به نرخ روز خورها در این سرا و سرای دیگر پاسخ دهند.

فریادی فراتر از شکایت

فریادی فراتر از شکایت

چگونه باید اراده برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی را تقویت کرد ؟ ایا در مبحث مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی فقط دستگاه های نظارتی وظیفه دارند.

آشوب قطب ها بر علیه منافع ملت!

آشوب قطب ها بر علیه منافع ملت!

دو قطبی سازی کاذب که در سال های های اخیر رهبری انقلاب با دلسوزی به برخی از بازیگران لجوج سیاسی تذکر دادند با بی توجهی به فرمایشات معظم له سبب بروز تنش های غیر منطقی در سطح کشور گشت و تاسف دلسوزان انقلاب را با خود به همراه داشت.

پشت پرده پروژه “بی آر تی” چقدر زود بر ملا شد/ اینک زمان محاکمه تضییع کنندگان بیت المال است

پشت پرده پروژه “بی آر تی” چقدر زود بر ملا شد/ اینک زمان محاکمه تضییع کنندگان بیت المال است

از منظر من و به رغم طی شدن ظاهری سلسله مراتب تصویب این پروژه ها ، معتقدم پروژه پیاده راه و بی آرتی ، پروژه سازی است و یکی از تکنیک های آن معزول هم پروژه سازی بوده و قابلیت اقناع دیگران را به طرق مختلف داشته است.