آیا اعضای شورا به توصیه نماینده ولی فقیه درگیلان عمل می کنند یا روند اختلاف و تنش را بر می گزینند؟!

آیا اعضای شورا به توصیه نماینده ولی فقیه درگیلان عمل می کنند یا روند اختلاف و تنش را بر می گزینند؟!

آیا این اعضای شورا که همواره حضرت آیت الله قربانی را پیر و مراد خود دانسته و رهنمودهای ایشان را چراغ راهی برای توسعه شهر می دانستند، در انتخاب شهردار نیز بر عقیده خود پایبند خواهند بود.