عده‌ای برای ترویج فرزندآوری به جای کار فرهنگی کار اقتصادی می‌کنند!

عده‌ای برای ترویج فرزندآوری به جای کار فرهنگی کار اقتصادی می‌کنند!

مدیرکل‌ تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه عده‌ای در کشور برای ترویج فرزندآوری به جای کار فرهنگی کار اقتصادی می‌کنند گفت: این کار بسیار خطرناک است و نباید برای یک کار الهی از ادبیات شرک آلود استفاده کنیم.