آخرین رصد سیاسی از برنامه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان گیلان در انتخابات + جزئیات

آخرین رصد سیاسی از برنامه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان گیلان در انتخابات + جزئیات

اصولگرایان از آنجایی که تجربه خوبی در انتخابات مجلس گذشته و ریاست جمهوری اخیر ندارند و عدم اتحاد را نقطه ضعف اصلی خود می دانستند، در این دوره از انتخابات ضمن تغییر تاکتیک با انسجام زیادی پیش می روند.

دفاع تمام قد “وکیل الدوله” از یک مبلغ ضدنظام و زندانی فتنه ۸۸ !

دفاع تمام قد “وکیل الدوله” از یک مبلغ ضدنظام و زندانی فتنه ۸۸ !

اختصاصی درگیلان: جناب آقای وکیل الدوله محترم بار دیگر لب به سخن باز نموده و حنجره خود را برای چندمین بار تریبون فتنه گران و معاندان نظام قرار داده و در کمال تاسف مورد تشویق رسانه های سلطنت طلب و ضد انقلاب قرار گرفت.