استاندار گیلان باید فردی بومی باشد

استاندار گیلان باید فردی بومی باشد

محمد رضا احمدی سنگری نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام با اشاره به اینکه متاسفانه درمیان وزیران و هیات دولت فردی از گیلان نداریم بیان کرد: انتظار مردم ما این است استاندار گیلان باید فردی بومی باشد.

کسی نمی‌تواند اولیاء دانش‌آموزان را مجبور کند برای ثبت‌نام در مدارس دولتی هزینه ای پرداخت کنند

کسی نمی‌تواند اولیاء دانش‌آموزان را مجبور کند برای ثبت‌نام در مدارس دولتی هزینه ای پرداخت کنند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اینکه هیچ اجباری در پرداخت هزینه به مدارس نیست، گفت: کسی نمی‌تواند اولیاء دانش‌آموزان را مجبور کند که حتما برای ثبت‌نام در مدارس دولتی باید مبالغی پرداخت کنند و در صورت وصول گزارش در این رابطه از بُعد نظارتی استفاده خواهیم کرد.