نماینده نباید وکیل الدوله بوده و دنبال رانت باشد/ در دوران استاندار سابق با هیاهو در بحث بومگردی، از کشاورزی کمی غافل شدیم

نماینده نباید وکیل الدوله بوده و دنبال رانت باشد/ در دوران استاندار سابق با هیاهو در بحث بومگردی، از کشاورزی کمی غافل شدیم

فرماندار اسبق رشت به دوران استانداری سالاری در گیلان اشاره کرد و گفت: در دوران ایشان هیاهوی زیادی در بحث بومگردی پیش آمد و از کشاورزی و صنعت کمی غافل شدیم.