آقای هاشمی! شما باید این تابوت‌ها را روی دوش می‌گرفتید/امامی که 300 هزار شهید دارد را نمی‌توانید تحریف کنید

آقای هاشمی! شما باید این تابوت‌ها را روی دوش می‌گرفتید/امامی که 300 هزار شهید دارد را نمی‌توانید تحریف کنید

حدادیان اظهار داشت: من به صدا و سیما عرض می‌کنم سخنرانی‌های دهه 60 و 70 آقای هاشمی را از آرشیو بیرون بیاورید. این حرف‌هایی که الان می‌زند خیلی متناقض است با آن وقت‌ها. این حرف‌هایی که آقای هاشمی درباره امام می‌زند با آن وقت‌ها خیلی متناقض است.