تصاویر دوران دفاع مقدس در شهرداری رشت

تصاویر دوران دفاع مقدس در شهرداری رشت

به مناسبت چهلمین سال دوران پیروزی دفاع مقدس، مجموعه تصاویر یادآوری دوران دفاع مقدس که توسط بنیاد شهید وامور ایثارگران گیلان تهیه شده است، منتشر می گردد.