تأسیس غریب الوقوع دو رشته پزشکی در دانشگاه آزاد لاهیجان

تأسیس غریب الوقوع دو رشته پزشکی در دانشگاه آزاد لاهیجان

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در خانه ملت شرایط بیمارستان پیروز در هنگام افتتاح را استیبل ندانست و گفت: در حوزه‌های تخصصی سیاست باید قرنطینه شود زیرا در این صورت نمی‌توانیم در عرصه‌های تخصصی و عملیاتی به‌خوبی عمل کنیم و نتیجه‌اش عدم وجود چارت سازمانی در بیمارستان پیروز می‌شود.