چرا مجلس باید معافیت مالیاتی مناطق آزاد را حذف کند

چرا مجلس باید معافیت مالیاتی مناطق آزاد را حذف کند

مراکز پژوهشی با اشاره به اینکه معافیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، ضمن کاهش منابع عمومی دولت و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد، با تداوم این معافیت مالیاتی مخالف هستند.

روند پرداخت «یارانه معیشتی» شفاف نیست

روند پرداخت «یارانه معیشتی» شفاف نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود تمام تلاش‌های دولت، در حال حاضر روند پرداخت یارانه معیشتی شفاف نیست و انتظار داریم این نقیصه برطرف شود.