هیچ توجیهی درباره عدم تکمیل پل کابلی آستانه‌اشرفیه پذیرفتنی نیست/ تأکید بر فسخ قرار داد با پیمانکار‌

هیچ توجیهی درباره عدم تکمیل پل کابلی آستانه‌اشرفیه پذیرفتنی نیست/ تأکید بر فسخ قرار داد با پیمانکار‌

نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کوتاهی‌های صورت گرفته توسط پیمانکار کابلی آستانه‌اشرفیه گفت: هیچ‌گونه توجیهی از سوی پیمانکار مبنی بر عدم اتمام عملیات عمرانی براساس قرارداد علیرغم هیچگونه مطالبات و ارائه برنامه‌ریزی مدون و مشخص پذیرفته نیست.