گشت زنی دوره‌ای مرزی میان جمهوری آذربایجان و ایران/ هوشمندسازی به اشرافیت مرزبانان کمک می‌کند

گشت زنی دوره‌ای مرزی میان جمهوری آذربایجان و ایران/ هوشمندسازی به اشرافیت مرزبانان کمک می‌کند

فرمانده مرزبانی استان گیلان با تأکید بر لزوم توجه مسؤولان هوشمند سازی مرزهای کشور گفت: در صورت تحقق هوشمند سازی مرزهای کشور اشراف مرزبانان در منطقه بیشتر و امنیت به‌طور کامل در تمامی مرزهای خاکی و دریایی تداوم پیدا می‌کند.

کمک بیش از ۲ میلیاردی خیرین گیلانی برای مبارزه با کرونا

کمک بیش از ۲ میلیاردی خیرین گیلانی برای مبارزه با کرونا

مدیرکل اوقاف گیلان با اشاره به کمک بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون تومانی خیرین گیلانی برای مبارزه با کرونا گفت: تهیه و توزیع پنجاه‌هزار پرس غذای گرم، توزیع حدود ۲۰ هزار ملزومات بهداشتی، ۴۵۰۰ بسته معیشتی، ایجاد ۱۵ کارگاه ماسک در استان که ۱۳۴۰۰ ماسک تولید شد و غیره ازجمله اقداماتی بود که توسط خیرین برای مبارزه با کرونا در گیلان اقدام شد.