تصویب طرح رایگان شدن اینترنت دانش‌آموزان

تصویب طرح رایگان شدن اینترنت دانش‌آموزان

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌ها، طرح رایگان شدن اینترنت دانش‌آموزان، معلمین و مدارس به تصویب رسید، گفت: قرار شده یک میلیون دستگاه گوشی هوشمند دانش‌آموزی بصورت رایگان، توسط واحدهای آموزشی در اختیار دانش‌آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی در مناطق محروم و حاشیه شهرها، قرار گیرد.

حمام گلزار رشت از شکوه اساطیری تا سردر ثبت شده / تلاش های مالک برای تغییر کاربری بنا

حمام گلزار رشت از شکوه اساطیری تا سردر ثبت شده / تلاش های مالک برای تغییر کاربری بنا

حمام گلزار در محله پیرسرا یکی از بناهایی است که به واسطه سردر زیبا و کاشیکاری شده آن، ثبت میراثی شده است. بخش هایی از حمام به‌‌ویژه سقف، سربینه و خزینه تخریب و تغییر ماهیت داده و مالک به دنبال مرمت و تغییر کاربری اقتصادی بناست.

پردیس گیلان خطه‌ای برای توسعه باغ‌های شیشه‌ای

پردیس گیلان خطه‌ای برای توسعه باغ‌های شیشه‌ای

باد سردی آخرین برگها را نیز از درختان می‌تکاند. شالیزارها بر بستر خشک خود، خواب خوشه های سبز برنج را می بینند . در میان باد و باران و سرما ، در باغ شیشه ای که گشوده می شود انگار فصل عوض شده باشد وارد بهشت کوچکی می شویم گوجه های گیلاسی روی شاخه های سبز چون غنچه های گل سرخ روییده اند.