قبح شکنی و ولنگاری اجتماعی زیر سایه عدم نظارت مسئولان فرهنگی/ سودی که آرایشگاه های گیلان از انتشار تصاویر نیمه عریان زنان می برند

قبح شکنی و ولنگاری اجتماعی زیر سایه عدم نظارت مسئولان فرهنگی/ سودی که آرایشگاه های گیلان از انتشار تصاویر نیمه عریان زنان می برند

فضای مجازی که ابزاری برای اطلاع رسانی است این روزها برای عده ای به عرصه ای افسارگسیخته در هنجارشکنی تبدیل شده که مستقیم و غیر مستقیم سعی در تغییر ذائقه و تغییر سبک زندگی جامعه ایرانی دارد.

از بومیانی که فرار را بر قرار ترجیح می دهند تا شورانشینانی که بر رای خود پایدار نیستند/ هرکه بیشتر به ما امتیاز داد شهردارش می‌کنیم!

از بومیانی که فرار را بر قرار ترجیح می دهند تا شورانشینانی که بر رای خود پایدار نیستند/ هرکه بیشتر به ما امتیاز داد شهردارش می‌کنیم!

شورایی که در ابتدا از آن بعنوان یک شورای قدرتمند یاد میشد اکنون با داشتن ریش سفیدانی چون رمضان پور، حاجی پور و عاقل منش، قادر به انتخاب یک شهردار توانمند برای رشت نیست.