جبهه فریب‌کاران باید توسط جوان مؤمن انقلابی خنثی شود/ جبهه انقلاب باید پروژکتور مسیر انتخاب درست را برای مردم روشن کند

جبهه فریب‌کاران باید توسط جوان مؤمن انقلابی خنثی شود/ جبهه انقلاب باید پروژکتور مسیر انتخاب درست را برای مردم روشن کند

رئیس هیئت‌مدیره بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تأکید بر اینکه جبهه فریب‌کاران باید توسط جوان مؤمن انقلابی خنثی شود، گفت: عملیات فریب تنها دست یک جناح نیست، بلکه حتی در جناح اصولگرایان نیز وجود دارد.