انتقاد یک نماینده مجلس از عملکرد کمیسیون کشاورزی در مسئله مرغ

انتقاد یک نماینده مجلس از عملکرد کمیسیون کشاورزی در مسئله مرغ

نماینده مردم تالش در مجلس گفت: باید هر چیزی را از قبل پیش‌بینی کرده و علاج واقعه قبل از وقوع کنیم. نسبت به عملکرد کمیسیون کشاورزی معترض هستم چرا که وظیفه داشته مسئولان را در خصوص نابسامانی‌های تأمین مرغ احضار کرده و مطالب را به آنها گوشزد کند.