۱۰ سوال از استاندار غیر بومی گیلان!؟

۱۰ سوال از استاندار غیر بومی گیلان!؟

شما که مدعی قانون مداری هستید و از استخدام های فامیلی و غیر رقابتی در استان انتقاد کردید می توانید به افکار عمومی پاسخ دهید که ملاک شما برای انتخاب بخشداران جوان چه بود؟