رقاصه زرد پوشِ مسافر از کرج چرا گلسار را انتخاب کرد و در کوهین مست رقص نشد؟!

رقاصه زرد پوشِ مسافر از کرج چرا گلسار را انتخاب کرد و در کوهین مست رقص نشد؟!

هر چقدر به این موضوع نگاه میکنیم میبینیم حتی روی رنگ لباس این خانم کار شده بوده که در تصویر موبایلها کاملاً گویا باشد ، اگر روی زمین کشیده شد ، اگر افتاد ، اگر پرت شد ، همه و همه در یک فیلم که حتی از فاصله دور باشد یک نقطه زرد گویاست.

جنگ امروز آمریکا با ما جنگ اقتصادی و سایبری است

جنگ امروز آمریکا با ما جنگ اقتصادی و سایبری است

رئیس اسبق سازمان بسیج اساتید با بیان اینکه در زمان شکست خوردن فتنه سال ۸۸ آمریکایی ها از فروپاشی ایران ناامید شدند، گفت: پس از آن اتفاقات داعش را به وسیله عناصر زندانیان جانی اروپا و طرفداران صدام تشکیل دادند و مناطق وسیعی را نیز تصرف کردند اما باز شکست خوردند و امروز به دنبال جنگ اقتصادی و سایبری هستند.