پرداخت هزینه ۱۵۰ میلیون تومانی از محل بیت المال شهرداری رشت برای تامین تجهیزات شورای شهرستان رشت / اعلام جرم برعلیه شهردار رشت در دستگاه قضا

پرداخت هزینه ۱۵۰ میلیون تومانی از محل بیت المال شهرداری رشت برای تامین تجهیزات شورای شهرستان رشت / اعلام جرم برعلیه شهردار رشت در دستگاه قضا

در جلسه علنی شورای شهر رشت از پرداخت هزینه ۱۵۰ میلیون تومانی به منظور خرید تجهیزات برای مجموعه شورای اسلامی شهرستان رشت از محل بیت المال شهرداری رشت ،توسط شهردار رشت انتقاد شد.