زمزمه تغییر احتمالی مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه گیلان

زمزمه تغییر احتمالی مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه گیلان

بدیهی است سابقه عضویت در هیئت علمی دانشگاه، قدرت بیان مناسب، انقلابی بودن، قدرت ارتباط گیری مناسب، فعال بودن و دارا بودن سابقه فعالیت های فرهنگی از مهمترین فاکتورهای لازم برای کسانی است که مسئولیت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های بزرگ را بر عهده می گیرند.

نامزدهای انتخاباتی به نفع اصلح کناره‌گیری کنند

نامزدهای انتخاباتی به نفع اصلح کناره‌گیری کنند

امام جمعه موقت رشت با اشاره به انتخابات پیش‌رو گفت: کاندیداها اگر افراد بهتر و شایسته‌تر از خود را شناسایی می‌کنند باید به نفع اصلح کنار بروند و این روش اسلامی است و اگر کنار نروند به خود و مسلمانان خیانت کرده‌اند.