تهمت های بی اساسی به حاج آقا اشجری زده شد/ عده ای به دنبال سوء استفاده انتخاباتی هستند و حرفهای دشمن را می زنند

تهمت های بی اساسی به حاج آقا اشجری زده شد/ عده ای به دنبال سوء استفاده انتخاباتی هستند و حرفهای دشمن را می زنند

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان گفت: آیا افرادی که این حرفها را می زنند یک سند قانونی برای ادعای خود دارند؟ آیا اگر نامه ای قرار است خطاب به کسی نوشته شود می بایست با این نوع تهدیدات همراه شود؟!

جناب آقای جعفرزاده فقط یک سوال؟!

جناب آقای جعفرزاده فقط یک سوال؟!

از جنابعالی یک سوال دارم و آن ، با وجود اینکه در متن نامه شما به صراحت آمده که نمی خواستید این نامه رسانه ای و بصورت عموی مطرح شود و لابد نامه را خیلی مهم و «محرمانه» می دانستید چگونه …