افزایش ۱۰۰ درصدی عملیات اجرایی راه آهن رشت به منطقه آزاد انزلی

افزایش ۱۰۰ درصدی عملیات اجرایی راه آهن رشت به منطقه آزاد انزلی

به گزارش گیلانستان، در جریان بازدید مهندس سید مهدی نقوی سرپرست سازمان از روند پیشرفت طرح ملی اتصال راه آهن سراسری رشت به منطقه آزاد انزلی، مهندس مهدی قربانی نماینده ویژه سرپرست سازمان در پروژه، درگزارش خود با بیان اینکه ظرف دو ماهه اخیر با تغییر مدل نظارتی و گسترش عملیات اجرایی پروژه، میزان پیشرفت

سیاست قطعی ایران لغو همه تحریم‌ها است

سیاست قطعی ایران لغو همه تحریم‌ها است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سیاست قطعی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا لغو تحریم‌ها است، گفت: تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی محقق نشده جمهوری اسلامی ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد.