هیچ‌گونه حمایتی از افراد وابسته به مافیای فوتبال‌ گیلان نمی‌کنم

هیچ‌گونه حمایتی از افراد وابسته به مافیای فوتبال‌ گیلان نمی‌کنم

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به اظهارنظرهای اخیری که در مورد حمایت وی از شخص خاصی در تیم فوتبال سپیدرود رشت مطرح شده است گفت:‌ هیچ‌گونه حمایتی از افراد وابسته به مافیای فوتبال در گیلان نکرده و نمی‌کنم.