هرکولی که جای رضازاده را گرفت +عکس

هرکولی که جای رضازاده را گرفت +عکس

الکسی لوچف غول جدید روس ها با زدن وزنه ۲۶۴ در دو ضرب و مجموع ۴۷۵ کیلوگرم رکورد حسین رضا زاده را پس از ۱۵ سال شکست و قویترین مرد جهان لقب گرفت.