تعیین مالک جدید ملوان

تعیین مالک جدید ملوان

فرماندار بندر انزلی اعلام کرد: محسن میرابی بصورت مشروط مالک ۷۰درصد سهام باشگاه ملوان بندرانزلی شد.